Shape231 Shape230 Shape229 Shape228 i610 Image29 i958 i977 Organizacja szkoły Shape202 Dla Rodziców

●  Dyrektor

●  Rada Pedagogiczna

●  Rada Rodziców

●  Samorząd Szkolny

●  Pedagog Szkolny

●  Pracownicy Obsługi

●  Nauczyciele

 

●  Rzecznik praw ucznia

●  Skargi i wnioski

●  Sekretariat

●  Pomoc ped. - psych.

Shape204 Dla Uczniów

●  Plan lekcji

●  Zajęcia pozalekcyjne

Shape206 Projekty Szkolne

●  Projekt edukacyjny
  "Jakie skarby kryje nasza
   ziemia? - Biskupińska osada"

● Indywidualizacja procesu
  nauczania w klasach I - III
  szkoły podstawowej

Shape210 Archiwum wiadomości

●  Archiwum wiadomości i uroczystości w ZS Ujezna

i259 Zespół Szkół w Ujeznej Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Jana Balickiego Image4 image7 i862 Shape233 Shape263

●  Uroczystości szkolne
  - harmonogram

●  Kalendarz roku szkolnego
  201
6/2017

Shape344 Shape373 Shape374 Z życia szkoły

● Projekty edukacyjne 2014

● Wywiadówki

więcej >>

●  Dodatkowe dni wolne

●  Konkurs Jesienne ozdoby

● Projekty edukacyjne 2015

●  Biblioteka Szkolna

●  Zestaw podręczników
   2017 / 2018

●  Świetlica Szkolna

●  Pliki do pobrania

● Projekt powszechnej
  nauki pływania

● Powitanie wiosny

● Turniej BRD

● Turniej wiedzy pożarniczej

● Powiatowy turniej wiedzy
  pożarniczej

● Zawody szachowe

● Święto Konstytucji 3-go Maja

● Konkurs czytelniczy

● Wycieczka do Zakopanego

● Wycieczka do Kuńkowic

● Gminne zawody pożarnicze

● Dzień Dziecka
      w Łopuszce Małej

● Zakończenie Roku
  Szkolnego 2016/2017

Nasza szkoła dzisiaj... s1

      Ujezna - miejscowość należąca do gminy Przeworsk. Nazwa wsi pochodzi od słowa „ujazd” oznaczający objazd sądowy dla ustalenia granic obszaru, co do którego toczył się spór. W wieku XIII - XIV wieś nazywała się Wola Zawadzka. Później pojawiła się nazwa Ujesna i Ujezdna.
      Szkoła w Ujeznej istnieje od roku 1893. Początkowo nauka odbywała się w domach wiejskich, a od roku 1983 w odrębnym drewnianym budynku wystawionym przez władze gminne. W roku 1912 edukację szkolną przeniesiono do nowego, murowanego gmachu. Od roku 1990 trwały nieustanne prace zmierzające do poprawy bazy lokalowej i wyposażenia szkoły.

     Długo oczekiwaną decyzje na budowę szkoły otrzymano w 1998 roku. W krótkim czasie arcybiskup Józef Michalik poświęcił plac i wmurowano kamień węgielny pod budowę szkoły.
     Równocześnie brać uczniowska i Grono Pedagogiczne przymierzali się do nadania imienia szkole. W roku szkolnym 2001/2002 przystąpiono do wyboru patrona.
     W dniu 9 czerwca 2003 roku nastąpiło nadanie Szkole Podstawowej w  Ujeznej imienia błogosławionego księdza Jana Balickiego, którego mottem były słowa:

                                 „Dobrze, Panie, żeś mnie upokorzył, dobrze”

     Uroczystość była połączona z obchodami 110 rocznicy istnienia placówki a jej mottem były słowa:

                „ (…) Na dnie serca miłość, która wszystko przemienia w dobroć”.

     W 2006 roku został oddany do użytku nowy budynek Szkoły Podstawowej. Rok później - zgodnie z zamysłem reformy oświaty - zaczęło odrębnie funkcjonować gimnazjum, do którego uczęszczała wtedy jedna klasa.
     Natomiast obie te jednostki połączono w 2008 roku i utworzono Zespół Szkół w Ujeznej, który sprawnie działa do dnia dzisiejszego.

     W ramach naszej szkoły funkcjonuje także Oddział Przedszkolny dla 6 - latków.

image2

     Dyrektorem szkoły jest Pani mgr Barbara Szczygieł. Kadra nauczycielska liczy 17 osób, a pracowników administracji i obsługi jest łącznie 5 osób.
     Szkoła posiada dobrze wyposażoną pracownię informatyczną oraz mini sale rekreacyjną. Znajdują się tu także pracownia polonistyczna, języka angielskiego i matematyczna oraz fizyczna, biologiczno - chemiczna i historyczna. Uczniowie mogą korzystać  z czytelni oraz zbiorów biblioteki szkolnej jak również ze stołówki.

... od przeszłości   ... ku przyszłości DSC00468
i70

© Prawa autorskie. Zespół Szkół w Ujeznej