Shape231 Shape230 Shape229 Shape228 i337 Image29 i394 i506 Organizacja szkoły Shape202 Dla Rodziców

●  Dyrektor

●  Rada Pedagogiczna

●  Rada Rodziców

●  Samorząd Szkolny

●  Pedagog Szkolny

●  Pracownicy Obsługi

●  Nauczyciele

 

●  Rzecznik praw ucznia

●  Skargi i wnioski

●  Sekretariat

●  Pomoc ped. - psych.

Shape204 Dla Uczniów

●  Plan lekcji

●  Zajęcia pozalekcyjne

Shape206 Projekty Szkolne

●  Projekt edukacyjny
  "Jakie skarby kryje nasza
   ziemia? - Biskupińska osada"

● Indywidualizacja procesu
  nauczania w klasach I - III
  szkoły podstawowej

Shape210 Archiwum wiadomości

●  Archiwum wiadomości i uroczystości w ZS Ujezna

i401 Zespół Szkół w Ujeznej Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Jana Balickiego Image4 image7 i861 Shape233 Shape263

●  Uroczystości szkolne
  - harmonogram

●  Kalendarz roku szkolnego
  201
6/2017

Shape344 Shape373 Shape374 Z życia szkoły

● Projekty edukacyjne 2014

● Wywiadówki

więcej >>

●  Dodatkowe dni wolne

●  Konkurs Jesienne ozdoby

● Projekty edukacyjne 2015

●  Biblioteka Szkolna

●  Zestaw podręczników
   2017 / 2018

●  Świetlica Szkolna

●  Pliki do pobrania

● Projekt powszechnej
  nauki pływania

● Powitanie wiosny

● Turniej BRD

● Turniej wiedzy pożarniczej

● Powiatowy turniej wiedzy
  pożarniczej

● Zawody szachowe

● Święto Konstytucji 3-go Maja

● Konkurs czytelniczy

● Wycieczka do Zakopanego

● Wycieczka do Kuńkowic

● Gminne zawody pożarnicze

● Dzień Dziecka
      w Łopuszce Małej

● Zakończenie Roku
  Szkolnego 2016/2017

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

           Od jutra wakacje…!

     Pod takim hasłem w naszej szkole dnia 23.06.2017 r. odbyła się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Całe wydarzenie rozpoczęła uroczysta Msza święta koncelebrowana przez księdza proboszcza Kazimierza Jaremę. Część oficjalną, odbywającą się w  szkolnym holu, rozpoczęła przewodnicząca SU, która powitała zgromadzonych: panią dyrektor Barbarę Szczygieł, ks. proboszcza Kazimierza Jaremę, pana Jana Wilka, przedstawicieli Rady Rodziców, grono pedagogiczne, rodziców i uczniów.  Na początku akademii odśpiewano  hymn szkoły, nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy V i chórku szkolnego. Dzieci zaprezentowały sposoby  i formy spędzania letniego wypoczynku.

     Cały montaż urozmaiciły piosenki wykonane w języku ojczystym i angielskim przez chórek dziewcząt. Następnie uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz brali udział  w konkursach, zawodach i akcjach przekazano świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe i upominki.        
         
     Na zakończenie pani dyrektor podziękowała  nauczycielom, pracownikom szkoły rodzicom i sponsorom za całoroczny trud, zaangażowanie i wspieranie inicjatyw szkolnych.

     Pani dyrektor, kadrze nauczycielskiej, pracownikom szkoły i całej społeczności uczniowskiej  życzymy słonecznych, udanych i bezpiecznych wakacji.

[][][][][][][][]
i506

© Prawa autorskie. Zespół Szkół w Ujeznej