Shape231 Shape230 Shape229 Shape228 i844 Image29 i545 i559 Organizacja szkoły Shape202 Dla Rodziców

●  Dyrektor

●  Rada Pedagogiczna

●  Rada Rodziców

●  Samorząd Szkolny

●  Pedagog Szkolny

●  Pracownicy Obsługi

●  Nauczyciele

 

●  Rzecznik praw ucznia

●  Skargi i wnioski

●  Sekretariat

●  Pomoc ped. - psych.

Shape204 Dla Uczniów

●  Plan lekcji

●  Zajęcia pozalekcyjne

Shape206 Projekty Szkolne

●  Projekt edukacyjny
  "Jakie skarby kryje nasza
   ziemia? - Biskupińska osada"

● Indywidualizacja procesu
  nauczania w klasach I - III
  szkoły podstawowej

Shape210 Archiwum wiadomości

●  Archiwum wiadomości i uroczystości w ZS Ujezna

i905 Zespół Szkół w Ujeznej Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Jana Balickiego Image4 image7 i115 Shape233 Shape263

●  Uroczystości szkolne
  - harmonogram

●  Kalendarz roku szkolnego
  201
6/2017

Shape344 Shape373 Shape374 Z życia szkoły

● Projekty edukacyjne 2014

● Wywiadówki

więcej >>

●  Dodatkowe dni wolne

●  Konkurs Jesienne ozdoby

● Projekty edukacyjne 2015

●  Biblioteka Szkolna

●  Zestaw podręczników
   2017 / 2018

●  Świetlica Szkolna

●  Pliki do pobrania

● Projekt powszechnej
  nauki pływania

● Powitanie wiosny

● Turniej BRD

● Turniej wiedzy pożarniczej

● Powiatowy turniej wiedzy
  pożarniczej

● Zawody szachowe

● Święto Konstytucji 3-go Maja

● Konkurs czytelniczy

● Wycieczka do Zakopanego

● Wycieczka do Kuńkowic

● Gminne zawody pożarnicze

● Dzień Dziecka
      w Łopuszce Małej

● Zakończenie Roku
  Szkolnego 2016/2017

Gminny Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

     W dniu 11.04.2017r  Zespół Szkół w Ujeznej był organizatorem „Gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”. W turnieju udział wzięły: Szkoła Podstawowa z  Świętoniowej, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum z  Grzęski, Gimnazjum z  Studziana oraz gospodarze -  Szkoła Podstawowa i Gimnazjum z Ujeznej. Konkurs przebiegał w dwóch etapach tj. z testu  pisemnego z wiedzy teoretycznej oraz części praktycznej:  sprawnego pokonania toru przeszkód. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych  uczniom nie zabrakło chęci do walki, zaangażowania w rywalizacji  i dobrego humoru. Nad przebiegiem Turnieju czuwała komisja w składzie: Wójt Gminy Przeworsk Pan Daniel Krawiec, mł. asp. Agnieszka Kiełbowicz i st. sierż. Łukasz Dzimira.

     Na etapie  powiatowym gminę reprezentować będą: Szkoła Podstawowa ze Świętoniowej i Gimnazjum z Grzęski.

[][][][][][]
i117

© Prawa autorskie. Zespół Szkół w Ujeznej