Shape231 Shape230 Shape229 Shape228 i817 Image29 i708 i159 Organizacja szkoły Shape202 Dla Rodziców

●  Dyrektor

●  Rada Pedagogiczna

●  Rada Rodziców

●  Samorząd Szkolny

●  Pedagog Szkolny

●  Pracownicy Obsługi

●  Nauczyciele

 

●  Rzecznik praw ucznia

●  Skargi i wnioski

●  Sekretariat

●  Pomoc ped. - psych.

Shape204 Dla Uczniów

●  Plan lekcji

●  Zajęcia pozalekcyjne

Shape206 Projekty Szkolne

●  Projekt edukacyjny
  "Jakie skarby kryje nasza
   ziemia? - Biskupińska osada"

● Indywidualizacja procesu
  nauczania w klasach I - III
  szkoły podstawowej

Shape210 Archiwum wiadomości

●  Archiwum wiadomości i uroczystości w ZS Ujezna

i525 Zespół Szkół w Ujeznej Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Jana Balickiego Image4 image7 i29 Shape233 Shape263

●  Uroczystości szkolne
  - harmonogram

●  Kalendarz roku szkolnego
  201
6/2017

Shape344 Shape373 Shape374 Z życia szkoły

● Projekty edukacyjne 2014

● Wywiadówki

więcej >>

●  Dodatkowe dni wolne

●  Konkurs Jesienne ozdoby

● Projekty edukacyjne 2015

●  Biblioteka Szkolna

●  Zestaw podręczników
   2017 / 2018

●  Świetlica Szkolna

●  Pliki do pobrania

● Projekt powszechnej
  nauki pływania

● Powitanie wiosny

● Turniej BRD

● Turniej wiedzy pożarniczej

● Powiatowy turniej wiedzy
  pożarniczej

● Zawody szachowe

● Święto Konstytucji 3-go Maja

● Konkurs czytelniczy

● Wycieczka do Zakopanego

● Wycieczka do Kuńkowic

● Gminne zawody pożarnicze

● Dzień Dziecka
      w Łopuszce Małej

● Zakończenie Roku
  Szkolnego 2016/2017

Święto Konstytucji 3-go Maja

     Jakże nie wspomnieć we współczesnej szkole o tak ważnej uroczystości jaką jest nadanie konstytucji społeczeństwu polskiemu 226 lat temu. Pomimo trudnej tematyki już najmłodsze dzieci powinny znać a jednocześnie być dumne z historii Polski. W krótkim, treściwym i dostosowanym do wiedzy i świadomości uczniów programie, najstarsi w szkole uczniowie przygotowali wraz z wychowawcą kl. I G  uroczystą akademię. Podkreśliły znaczenie i rolę zgody, porozumienia i jedności narodu dawniej i dziś.

 Całości programu dopełniły melodie i piosenki związane z tym świętem.

i757

© Prawa autorskie. Zespół Szkół w Ujeznej