Shape231 Shape230 Shape229 Shape228 i36 Image29 i891 i740 Organizacja szkoły Shape202 Dla Rodziców

●  Dyrektor

●  Rada Pedagogiczna

●  Rada Rodziców

●  Samorząd Szkolny

●  Pedagog Szkolny

●  Pracownicy Obsługi

●  Nauczyciele

 

●  Rzecznik praw ucznia

●  Skargi i wnioski

●  Sekretariat

●  Pomoc ped. - psych.

Shape204 Dla Uczniów

●  Plan lekcji

●  Zajęcia pozalekcyjne

Shape206 Projekty Szkolne

●  Projekt edukacyjny
  "Jakie skarby kryje nasza
   ziemia? - Biskupińska osada"

● Indywidualizacja procesu
  nauczania w klasach I - III
  szkoły podstawowej

Shape210 Archiwum wiadomości

●  Archiwum wiadomości i uroczystości w ZS Ujezna

i635 Zespół Szkół w Ujeznej Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Jana Balickiego Image4 image7 i336 Shape233 Shape263

●  Uroczystości szkolne
  - harmonogram

●  Kalendarz roku szkolnego
  201
6/2017

Shape344 Shape373 Shape374 Z życia szkoły

● Projekty edukacyjne 2014

● Wywiadówki

więcej >>

●  Dodatkowe dni wolne

●  Konkurs Jesienne ozdoby

● Projekty edukacyjne 2015

●  Biblioteka Szkolna

●  Zestaw podręczników
   2017 / 2018

●  Świetlica Szkolna

●  Pliki do pobrania

● Projekt powszechnej
  nauki pływania

● Powitanie wiosny

● Turniej BRD

● Turniej wiedzy pożarniczej

● Powiatowy turniej wiedzy
  pożarniczej

● Zawody szachowe

● Święto Konstytucji 3-go Maja

● Konkurs czytelniczy

● Wycieczka do Zakopanego

● Wycieczka do Kuńkowic

● Gminne zawody pożarnicze

● Dzień Dziecka
      w Łopuszce Małej

● Zakończenie Roku
  Szkolnego 2016/2017

Powitanie wiosny 2017

JAK DOBRZE ZNAMY WIOSNĘ?

       Pod takim hasłem odbył l się w dniu 21 marca dzień powitania wiosny w naszej szkole. Wyjątkową oprawę tego  święta przygotowała dla koleżanek i kolegów klasa I gimnazjum. Wśród atrakcji nie zabrakło wspaniałych inscenizacji wierszy w wykonaniu uczniów  każdej  z klas. Ponadto organizatorzy zadbali o konkursy, zabawy i gry związane z tematyką wiosenną, a więc nie zabrakło przysłów, zagadek, piosenek i rymowanek. Uczniowie poszczególnych klas  mogli wygrać nietypowe nagrody: „Dzień bez pytania lub bez zadania”. Ostatnim punktem spotkania było spalenie tradycyjnej „Marzanny - zimowej panny!”.

       Wszystkim podobał się taki sposób powitania wiosny, radosny, pełen humoru i zabawy.

[][][][][][][][][][][]
i312

© Prawa autorskie. Zespół Szkół w Ujeznej