Shape231 Shape230 Shape229 Shape228 i478 Image29 i346 i892 Organizacja szkoły Shape202 Dla Rodziców

●  Dyrektor

●  Rada Pedagogiczna

●  Rada Rodziców

●  Samorząd Szkolny

●  Pedagog Szkolny

●  Pracownicy Obsługi

●  Nauczyciele

 

●  Rzecznik praw ucznia

●  Skargi i wnioski

●  Sekretariat

●  Pomoc ped. - psych.

Shape204 Dla Uczniów

●  Plan lekcji

●  Zajęcia pozalekcyjne

Shape206 Projekty Szkolne

●  Projekt edukacyjny
  "Jakie skarby kryje nasza
   ziemia? - Biskupińska osada"

● Indywidualizacja procesu
  nauczania w klasach I - III
  szkoły podstawowej

Shape210 Archiwum wiadomości

●  Archiwum wiadomości i uroczystości w ZS Ujezna

i413 Zespół Szkół w Ujeznej Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Jana Balickiego Image4 image7 i76 Shape233 Shape263

●  Uroczystości szkolne
  - harmonogram

●  Kalendarz roku szkolnego
  201
6/2017

Shape344 Shape373 Shape374 Z życia szkoły

● Projekty edukacyjne 2014

● Wywiadówki

więcej >>

●  Dodatkowe dni wolne

●  Konkurs Jesienne ozdoby

● Projekty edukacyjne 2015

●  Biblioteka Szkolna

●  Zestaw podręczników
   2017 / 2018

●  Świetlica Szkolna

●  Pliki do pobrania

● Projekt powszechnej
  nauki pływania

● Powitanie wiosny

● Turniej BRD

● Turniej wiedzy pożarniczej

● Powiatowy turniej wiedzy
  pożarniczej

● Zawody szachowe

● Święto Konstytucji 3-go Maja

● Konkurs czytelniczy

● Wycieczka do Zakopanego

● Wycieczka do Kuńkowic

● Gminne zawody pożarnicze

● Dzień Dziecka
      w Łopuszce Małej

● Zakończenie Roku
  Szkolnego 2016/2017

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom

     W Środę, 27 kwietnia  w  Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa  po raz kolejny odbyły się Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Jego celem jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką związaną z pożarnictwem, popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Organizatorzy podczas tego corocznego wydarzenia szczególny nacisk kładą na zwrócenie uwagi na tę tematykę już przez najmłodszych mieszkańców.
     W turnieju wzięła udział młodzież w trzech  grupach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu . Z każdej z grupy wiekowej komisja konkursowa wyłoniła po jednym kandydacie który będzie reprezentował powiat Przeworsk na zawodach na szczeblu wojewódzkim .
     Z wielką satysfakcją miło nam poinformować iż uczeń Zespołu Szkół w Ujeznej Jakub Stęchły zdobył pierwsze miejsce w kategorii szkoła podstawowa i zakwalifikował się na zawody wojewódzkie ,które odbędą się 19 maja w Krośnie .
     Jakubowi życzymy sukcesu w dalszym etapie .

[][][][]
i823

© Prawa autorskie. Zespół Szkół w Ujeznej