Shape231 Shape230 Shape229 Shape228 i824 Image29 i856 i225 Organizacja szkoły Shape202 Dla Rodziców

●  Dyrektor

●  Rada Pedagogiczna

●  Rada Rodziców

●  Samorząd Szkolny

●  Pedagog Szkolny

●  Pracownicy Obsługi

●  Nauczyciele

 

●  Rzecznik praw ucznia

●  Skargi i wnioski

●  Sekretariat

●  Pomoc ped. - psych.

Shape204 Dla Uczniów

●  Plan lekcji

●  Zajęcia pozalekcyjne

Shape206 Projekty Szkolne

●  Projekt edukacyjny
  "Jakie skarby kryje nasza
   ziemia? - Biskupińska osada"

● Indywidualizacja procesu
  nauczania w klasach I - III
  szkoły podstawowej

Shape210 Archiwum wiadomości

●  Archiwum wiadomości i uroczystości w ZS Ujezna

i158 Zespół Szkół w Ujeznej Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Jana Balickiego Image4 image7 i412 Shape233 Shape263

●  Uroczystości szkolne
  - harmonogram

●  Kalendarz roku szkolnego
  201
6/2017

Shape344 Shape373 Shape374 Z życia szkoły

● Projekty edukacyjne 2014

● Wywiadówki

więcej >>

●  Dodatkowe dni wolne

●  Konkurs Jesienne ozdoby

● Projekty edukacyjne 2015

●  Biblioteka Szkolna

●  Zestaw podręczników
   2017 / 2018

●  Świetlica Szkolna

●  Pliki do pobrania

● Projekt powszechnej
  nauki pływania

● Powitanie wiosny

● Turniej BRD

● Turniej wiedzy pożarniczej

● Powiatowy turniej wiedzy
  pożarniczej

● Zawody szachowe

● Święto Konstytucji 3-go Maja

● Konkurs czytelniczy

● Wycieczka do Zakopanego

● Wycieczka do Kuńkowic

● Gminne zawody pożarnicze

● Dzień Dziecka
      w Łopuszce Małej

● Zakończenie Roku
  Szkolnego 2016/2017

Świetlica szkolna

Godziny pracy Świetlicy Szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej

Plan pracy świetlicy

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy

Do pobrania

Dni tygodniaGodziny pracyNauczyciel dyżurujący
Poniedziałek11:45 - 12:45Bogusława Kostka
12:45 - 14:45Magdalena Słoma
14:45 - 15:45Magdalena Węgrzyn
Wtorek11:45 - 13:45Bogusława Kostka
13:45 - 15:45Mateusz Wrona
Środa11:45 - 15:45Mateusz Wrona
Czwartek11:45 - 15:45Bogusława Kostka
Piątek11:45 - 13:45Bogusława Kostka
13:45 - 15:45Magdalena Węgrzyn
i954

© Prawa autorskie. Zespół Szkół w Ujeznej