Shape231 Shape230 Shape229 Shape228 i476 Image29 i131 i415 Organizacja szkoły Shape202 Dla Rodziców

●  Dyrektor

●  Rada Pedagogiczna

●  Rada Rodziców

●  Samorząd Szkolny

●  Pedagog Szkolny

●  Pracownicy Obsługi

●  Nauczyciele

 

●  Rzecznik praw ucznia

●  Skargi i wnioski

●  Sekretariat

●  Pomoc ped. - psych.

Shape204 Dla Uczniów

●  Plan lekcji

●  Zajęcia pozalekcyjne

Shape206 Projekty Szkolne

●  Projekt edukacyjny
  "Jakie skarby kryje nasza
   ziemia? - Biskupińska osada"

● Indywidualizacja procesu
  nauczania w klasach I - III
  szkoły podstawowej

Shape210 Archiwum wiadomości

●  Archiwum wiadomości i uroczystości w ZS Ujezna

i883 Zespół Szkół w Ujeznej Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Jana Balickiego Image4 image7 i72 Shape233 Shape263

●  Uroczystości szkolne
  - harmonogram

●  Kalendarz roku szkolnego
  201
6/2017

Shape344 Shape373 Shape374 Z życia szkoły

● Projekty edukacyjne 2014

● Wywiadówki

więcej >>

●  Dodatkowe dni wolne

●  Konkurs Jesienne ozdoby

● Projekty edukacyjne 2015

●  Biblioteka Szkolna

●  Zestaw podręczników
   2017 / 2018

●  Świetlica Szkolna

●  Pliki do pobrania

● Projekt powszechnej
  nauki pływania

● Powitanie wiosny

● Turniej BRD

● Turniej wiedzy pożarniczej

● Powiatowy turniej wiedzy
  pożarniczej

● Zawody szachowe

● Święto Konstytucji 3-go Maja

● Konkurs czytelniczy

● Wycieczka do Zakopanego

● Wycieczka do Kuńkowic

● Gminne zawody pożarnicze

● Dzień Dziecka
      w Łopuszce Małej

● Zakończenie Roku
  Szkolnego 2016/2017

● Konkurs Halloween - wyniki

Konkursy

Rok szkolny 2013/2014

● X  Jubileuszowy Gminny  Konkurs Czytania ze  Zrozumieniem dla klas II szkoły podstawowej

● Wyniki konkursu czytelniczo-plastycznego - "By czytać się chciało - zrób zakładkę wspaniałą"

● Wyniki konkursu z języka niemieckiego

● Wyniki konkursu Word Fun Quiz

● Wyniki konkursu English Adventure Story

Rok szkolny 2012/2013

● II Międzygimnazjalny konkurs języka angielskiego

Rok szkolny 2011/2012

● Mój Ulubiony Bohater English Adventure

● I Gminny Konkurs Poezji Patriotyczno-Religijnej Recytowanej i Śpiewanej

● Lato w obiektywie - rozstrygnięcie wakacyjnego konkursu

● II edycja Gminnego Konkursu Poezji Patriotyczno-Religijnej

● VIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny

Rok szkolny 2014/2015

● Gminny Konkurs - Ozdoby choinkowe

●  Konkurs biblioteczny

● Wyniki konkursu Omnibus

● XI Gminny Konkurs Czytania Ze Zrozumieniem Dla Klas II Szkoły Podstawowej - wyniki

Rok szkolny 2015/2016

●  Gminny Ogólnoprzedmiotowy konkurs "OMNIBUS"

wyniki konkursu

● Mistrz ortogtafi

wyniki

● Konkurs czytania ze zrozumieniem

wyniki

● Gminny konkurs językowy - „Języki?! Nie są mi obce”

wyniki

Rok szkolny 2016/2017

● Konkurs walentynkowy - wyniki

● Konkurs czytelniczy „ Czy znasz Bajki Charlesa Perraulta?”  -  wyniki

● Konkurs czytelniczy „Z książką na feriach” - wyniki

● Konkurs Ortograficzny

i831

© Prawa autorskie. Zespół Szkół w Ujeznej