Shape231 Shape230 Shape229 Shape228 i243 Image29 i266 i732 Organizacja szkoły Shape202 Dla Rodziców

●  Dyrektor

●  Rada Pedagogiczna

●  Rada Rodziców

●  Samorząd Szkolny

●  Pedagog Szkolny

●  Pracownicy Obsługi

●  Nauczyciele

 

●  Rzecznik praw ucznia

●  Skargi i wnioski

●  Sekretariat

●  Pomoc ped. - psych.

Shape204 Dla Uczniów

●  Plan lekcji

●  Zajęcia pozalekcyjne

Shape206 Projekty Szkolne

●  Projekt edukacyjny
  "Jakie skarby kryje nasza
   ziemia? - Biskupińska osada"

● Indywidualizacja procesu
  nauczania w klasach I - III
  szkoły podstawowej

Shape210 Archiwum wiadomości

●  Archiwum wiadomości i uroczystości w ZS Ujezna

i898 Zespół Szkół w Ujeznej Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Jana Balickiego Image4 image7 i442 Shape233 Shape263

●  Uroczystości szkolne
  - harmonogram

●  Kalendarz roku szkolnego
  201
6/2017

Shape344 Shape373 Shape374 Z życia szkoły

● Projekty edukacyjne 2014

● Wywiadówki

więcej >>

●  Dodatkowe dni wolne

●  Konkurs Jesienne ozdoby

● Projekty edukacyjne 2015

●  Biblioteka Szkolna

●  Zestaw podręczników
   2017 / 2018

●  Świetlica Szkolna

●  Pliki do pobrania

● Projekt powszechnej
  nauki pływania

● Powitanie wiosny

● Turniej BRD

● Turniej wiedzy pożarniczej

● Powiatowy turniej wiedzy
  pożarniczej

● Zawody szachowe

● Święto Konstytucji 3-go Maja

● Konkurs czytelniczy

● Wycieczka do Zakopanego

● Wycieczka do Kuńkowic

● Gminne zawody pożarnicze

● Dzień Dziecka
      w Łopuszce Małej

● Zakończenie Roku
  Szkolnego 2016/2017

Projekty edukacyjne 2015

     W dniu Święta Szkoły tj. 09.06.2015r. odbył się pokaz gimnazjalnych projektów edukacyjnych klasy II gimnazjum. Uczniowie podzielili się na dwie grupy projektowe, obierając tematy pracy: dziewczęta- „Wybrane cuda świata”, chłopcy- „Mięśnie-, co każdy sportowiec powinien o nich wiedzieć?”.  Jako pierwsze zaprezentowały się uczennice, które przedstawiły wyjątkowe miejsca na świecie.

     Za pomocą projektora multimedialnego i konturowej mapy świata wzbogaciły naszą wiedzę i orientację geograficzną o miejsca określane, jako „cuda świata”. Widzowie obejrzeli ciekawe zdjęcia tych osobliwych miejsc.

     Chłopcy prezentując swój projekt wprowadzili zebranych w dziedziny biologii i kultury fizycznej. Prezentacją multimedialną i planszami zapoznali widzów z budową i pracą mięśni człowieka. Ponadto przez zabawę relaksacyjną: „Ole Nele niki show” włączyli do pokazu młodszych kolegów. W podsumowaniu swej pracy zaprezentowali społeczności uczniowskiej kilka dobrych rad - „Jak można podbić świat?”  promując w ten sposób zdrowy styl życia.

     Gimnazjaliści zainteresowali widzów efektami swej pracy, wzbogacając ich wiedzę o piękno natury i ciała ludzkiego.

[][][][][][][][][][][]
i180

© Prawa autorskie. Zespół Szkół w Ujeznej