Shape231 Shape230 Shape229 Shape228 i726 Image29 i421 i945 Organizacja szkoły Shape202 Dla Rodziców

●  Dyrektor

●  Rada Pedagogiczna

●  Rada Rodziców

●  Samorząd Szkolny

●  Pedagog Szkolny

●  Pracownicy Obsługi

●  Nauczyciele

 

●  Rzecznik praw ucznia

●  Skargi i wnioski

●  Sekretariat

●  Pomoc ped. - psych.

Shape204 Dla Uczniów

●  Plan lekcji

●  Zajęcia pozalekcyjne

Shape206 Projekty Szkolne

●  Projekt edukacyjny
  "Jakie skarby kryje nasza
   ziemia? - Biskupińska osada"

● Indywidualizacja procesu
  nauczania w klasach I - III
  szkoły podstawowej

Shape210 Archiwum wiadomości

●  Archiwum wiadomości i uroczystości w ZS Ujezna

i356 Zespół Szkół w Ujeznej Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Jana Balickiego Image4 image7 i690 Shape233 Shape263

●  Uroczystości szkolne
  - harmonogram

●  Kalendarz roku szkolnego
  201
6/2017

Shape344 Shape373 Shape374 Z życia szkoły

● Projekty edukacyjne 2014

● Wywiadówki

więcej >>

●  Dodatkowe dni wolne

●  Konkurs Jesienne ozdoby

● Projekty edukacyjne 2015

●  Biblioteka Szkolna

●  Zestaw podręczników
   2017 / 2018

●  Świetlica Szkolna

●  Pliki do pobrania

● Projekt powszechnej
  nauki pływania

● Powitanie wiosny

● Turniej BRD

● Turniej wiedzy pożarniczej

● Powiatowy turniej wiedzy
  pożarniczej

● Zawody szachowe

● Święto Konstytucji 3-go Maja

● Konkurs czytelniczy

● Wycieczka do Zakopanego

● Wycieczka do Kuńkowic

● Gminne zawody pożarnicze

● Dzień Dziecka
      w Łopuszce Małej

● Zakończenie Roku
  Szkolnego 2016/2017

Jakie skarby kryje nasza ziemia? - Biskupińska osada

     Dnia 20.06.2013 r. klasa II gimnazjum przedstawiła efekty swojej kilkumiesięcznej pracy – prezentację projektu edukacyjnego zatytułowanego „JAKIE SKARBY KRYJE NASZA ZIEMIA? – BISKUPIŃSKA OSADA”.
     Po uroczystym powitaniu zgromadzonej publiczności, w tym pani Dyrektor Barbary Szczygieł, księdza proboszcza Krzysztofa Rzepki, grona pedagogicznego i społeczności uczniowskiej, mogliśmy wziąć udział w żywej lekcji historii na temat grodu w Biskupinie.
     Na wstępie zaprezentowano planszę z wynikami ankiety przeprowadzonej wśród uczniów naszej szkoły związanej z szeroko pojmowanym pojęciem ‘skarb’ oraz wyobrażeń ankietowanych co do wyglądu współczesnego poszukiwacza skarbów. Następnie publiczność wzięła udział w tworzeniu definicji słowa ‘archeologia”, przy czym najważniejsze skojarzenia zostały zapisane na tablicy i porównane z definicją słownikową. Dowiedzieliśmy się również, jakie kultury archeologiczne istniały w przeszłości i w jakiej powstała osada w Biskupinie. Ciekawym punktem prezentacji okazała się konferencja prasowa z udziałem profesorów – ekspertów wiedzy o Biskupinie i dziennikarzy. Interesujące pytania i równie zaskakujące odpowiedzi, wzbogacone zostały dodatkowo prezentacją multimedialną. Zgromadzeni uczniowie mogli sprawdzić stopień przyswojenia podanej w niej informacji, biorąc udział w quizie wiedzy o grodzie. W konkursie mogli się wykazać zarówno młodsi widzowie (klasy O-III SP), jak też starsze klasy szkoły podstawowej i gimnazjum, zdobywając słodkie upominki. Na koniec wszyscy chętni mogli podejść i zobaczyć z bliska zrekonstruowaną osadę w Biskupinie w postaci makiety.
     Uczniom klasy II Gimnazjum serdecznie gratulujemy udanej prezentacji i z niecierpliwością czekamy na kolejne projekty edukacyjne w naszej szkole!!

[][][]
i671

© Prawa autorskie. Zespół Szkół w Ujeznej