Shape231 Shape230 Shape229 Shape228 i917 Image29 i693 i674 Organizacja szkoły Shape202 Dla Rodziców

●  Dyrektor

●  Rada Pedagogiczna

●  Rada Rodziców

●  Samorząd Szkolny

●  Pedagog Szkolny

●  Pracownicy Obsługi

●  Nauczyciele

 

●  Rzecznik praw ucznia

●  Skargi i wnioski

●  Sekretariat

●  Pomoc ped. - psych.

Shape204 Dla Uczniów

●  Plan lekcji

●  Zajęcia pozalekcyjne

Shape206 Projekty Szkolne

●  Projekt edukacyjny
  "Jakie skarby kryje nasza
   ziemia? - Biskupińska osada"

● Indywidualizacja procesu
  nauczania w klasach I - III
  szkoły podstawowej

Shape210 Archiwum wiadomości

●  Archiwum wiadomości i uroczystości w ZS Ujezna

i832 Zespół Szkół w Ujeznej Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Jana Balickiego Image4 image7 i296 Shape233 Shape263

●  Uroczystości szkolne
  - harmonogram

●  Kalendarz roku szkolnego
  201
6/2017

Shape344 Shape373 Shape374 Z życia szkoły

● Projekty edukacyjne 2014

● Wywiadówki

więcej >>

●  Dodatkowe dni wolne

●  Konkurs Jesienne ozdoby

● Projekty edukacyjne 2015

●  Biblioteka Szkolna

●  Zestaw podręczników
   2017 / 2018

●  Świetlica Szkolna

●  Pliki do pobrania

● Projekt powszechnej
  nauki pływania

● Powitanie wiosny

● Turniej BRD

● Turniej wiedzy pożarniczej

● Powiatowy turniej wiedzy
  pożarniczej

● Zawody szachowe

● Święto Konstytucji 3-go Maja

● Konkurs czytelniczy

● Wycieczka do Zakopanego

● Wycieczka do Kuńkowic

● Gminne zawody pożarnicze

● Dzień Dziecka
      w Łopuszce Małej

● Zakończenie Roku
  Szkolnego 2016/2017

Nauczyciele

Przedszkole
mgr Bogusława Kowalska
dr Krystian Gliniak

Nauczanie początkowe klasy  I - III
mgr Elżbieta Sławińska - Gołąb
mgr Lucyna Tworek
mgr Ryszard Wróbel
dr Krystian Gliniak

Szkoła Podstawowa klasy IV - VI
mgr Barbara Szczygieł
mgr Marzena Krupa
mgr Grzegorz Fijałek
mgr Joanna Jankowska
mgr Bogusława Kostka
mgr Magdalena Słoma
mgr Mateusz Wrona
mgr Daniel Jaroni
mgr Marzena Krupa
mgr Katarzyna Zmora
mgr ks. Kazimierz Jarema
mgr Ryszard Wróbel

Gimnazjum
mgr Marzena Krupa
mgr Grzegorz Fijałek
mgr Joanna Jankowska
mgr Bogusława Kostka
mgr Magdalena Słoma
mgr Mateusz Wrona
mgr Daniel Jaroni
mgr Marzena Krupa
mgr Katarzyna Zmora
dr Krystian Gliniak
mgr Ryszard Wróbel
mgr Jerzy Piróg


wychowanie przedszkolne
religia  kl. 0


nauczanie początkowe
nauczanie początkowe
nauczanie początkowe
religia  kl. I


informatyka
matematyka
język niemiecki
język angielski
język polski, historia
język polski, historia
wychowanie fizyczne
zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe
matematyka
przyroda
religia
plastyka, muzyka


matematyka
język niemiecki
język angielski
język polski, historia, wos
język polski, historia
wychowanie fizyczne
informatyka, zajęcia techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa
fizyka
chemia, biologia
religia  kl. III
plastyka, muzyka
geografia


i915

© Prawa autorskie. Zespół Szkół w Ujeznej