Shape231 Shape230 Shape229 Shape228 i376 Image29 i842 i209 Organizacja szkoły Shape202 Dla Rodziców

●  Dyrektor

●  Rada Pedagogiczna

●  Rada Rodziców

●  Samorząd Szkolny

●  Pedagog Szkolny

●  Pracownicy Obsługi

●  Nauczyciele

 

●  Rzecznik praw ucznia

●  Skargi i wnioski

●  Sekretariat

●  Pomoc ped. - psych.

Shape204 Dla Uczniów

●  Plan lekcji

●  Zajęcia pozalekcyjne

Shape206 Projekty Szkolne

●  Projekt edukacyjny
  "Jakie skarby kryje nasza
   ziemia? - Biskupińska osada"

● Indywidualizacja procesu
  nauczania w klasach I - III
  szkoły podstawowej

Shape210 Archiwum wiadomości

●  Archiwum wiadomości i uroczystości w ZS Ujezna

i454 Zespół Szkół w Ujeznej Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Jana Balickiego Image4 image7 i680 Shape233 Shape263

●  Uroczystości szkolne
  - harmonogram

●  Kalendarz roku szkolnego
  201
6/2017

Shape344 Shape373 Shape374 Z życia szkoły

● Projekty edukacyjne 2014

● Wywiadówki

więcej >>

●  Dodatkowe dni wolne

●  Konkurs Jesienne ozdoby

● Projekty edukacyjne 2015

●  Biblioteka Szkolna

●  Zestaw podręczników
   2017 / 2018

●  Świetlica Szkolna

●  Pliki do pobrania

● Projekt powszechnej
  nauki pływania

● Powitanie wiosny

● Turniej BRD

● Turniej wiedzy pożarniczej

● Powiatowy turniej wiedzy
  pożarniczej

● Zawody szachowe

● Święto Konstytucji 3-go Maja

● Konkurs czytelniczy

● Wycieczka do Zakopanego

● Wycieczka do Kuńkowic

● Gminne zawody pożarnicze

● Dzień Dziecka
      w Łopuszce Małej

● Zakończenie Roku
  Szkolnego 2016/2017

Konkurs Jesienne ozdoby - wyniki

     Konkurs „ Jesienne ozdoby „ został zorganizowany  przez Samorząd Uczniowski dla uczniów klas „O” –III Szkoły Podstawowej. Celem konkursu było  rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, pobudzenie wyobraźni oraz prezentacja talentów. Chętni uczniowie wykonali z pomocą rodziców prace przestrzenną związaną z jesienią.
     Komisja w składzie : pani Katarzyna Zmora, pani Marzenna Krupa i pan Mateusz Wrona  oceniała:
- zgodność z tematem ,
- oryginalność,
- pomysł  plastyczno- techniczny,
- estetykę.

     Po wspólnej ocenie prac, komisja konkursowa przyznała nagrody.

Wyróżnienie dla :
Gabrysi Kopeć - kl. II,  Dominika Żyski - klasy II,  Kamila Chrapki - klasy „O”, Oskara Chrapki - klasy II

III miejsce zajęli :
Patryk Cybyk - klasy „O”,  Karolina Walanus - klasy II,  Jakub Walanus - klasy I, Kamil Walanus  - klasy „O”

II miejsce zajęła uczennica klasy I  Justyna Płoskoń

I miejsce zajęli:
Ala Słoma - klasy II,  Oliwia Stęchły - klasy I,  Jakub Stęchły - klasy III

    Wszystkim uczestnikom dziękujemy i gratulujemy, zapraszając do udziału
w następnych konkursach organizowanych przez Samorząd Uczniowski.  

[][][][][][][][][][]
i967

© Prawa autorskie. Zespół Szkół w Ujeznej