Shape231 Shape230 Shape229 Shape228 i751 Image29 i236 i126 Organizacja szkoły Shape202 Dla Rodziców

●  Dyrektor

●  Rada Pedagogiczna

●  Rada Rodziców

●  Samorząd Szkolny

●  Pedagog Szkolny

●  Pracownicy Obsługi

●  Nauczyciele

 

●  Rzecznik praw ucznia

●  Skargi i wnioski

●  Sekretariat

●  Pomoc ped. - psych.

Shape204 Dla Uczniów

●  Plan lekcji

●  Zajęcia pozalekcyjne

Shape206 Projekty Szkolne

●  Projekt edukacyjny
  "Jakie skarby kryje nasza
   ziemia? - Biskupińska osada"

● Indywidualizacja procesu
  nauczania w klasach I - III
  szkoły podstawowej

Shape210 Archiwum wiadomości

●  Archiwum wiadomości i uroczystości w ZS Ujezna

i261 Zespół Szkół w Ujeznej Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Jana Balickiego Image4 image7 i165 Shape233 Shape263

●  Uroczystości szkolne
  - harmonogram

●  Kalendarz roku szkolnego
  201
6/2017

Shape344 Shape373 Shape374 Z życia szkoły

● Projekty edukacyjne 2014

● Wywiadówki

więcej >>

●  Dodatkowe dni wolne

●  Konkurs Jesienne ozdoby

● Projekty edukacyjne 2015

●  Biblioteka Szkolna

●  Zestaw podręczników
   2017 / 2018

●  Świetlica Szkolna

●  Pliki do pobrania

● Projekt powszechnej
  nauki pływania

● Powitanie wiosny

● Turniej BRD

● Turniej wiedzy pożarniczej

● Powiatowy turniej wiedzy
  pożarniczej

● Zawody szachowe

● Święto Konstytucji 3-go Maja

● Konkurs czytelniczy

● Wycieczka do Zakopanego

● Wycieczka do Kuńkowic

● Gminne zawody pożarnicze

● Dzień Dziecka
      w Łopuszce Małej

● Zakończenie Roku
  Szkolnego 2016/2017

Biblioteka Szkolna

Biblioteka czynna

wtorek: 9.40-11.40
czwartek: 9.40-11.50
piątek:         12.30-13.30


Działania biblioteki szkolnej :
-  zwiększenie  ilości przeczytanych książek wśród uczniów,
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów,
- wyrabianie nawyku regularnego czytania książek,
- wpłynięcie na wzrost zainteresowania uczniów zbiorami biblioteki
- przyciągnięcie do biblioteki uczniów, którzy do tej pory niewiele czytali,
- wyrobienie nawyku czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach biblioteki.

UWAŻAM,  ŻE…

Zbieramy wasze  opinie na  temat … „Dlaczego warto czytać?”


 Na kolorowych kartkach jednakowego formatu możesz uzupełnić zdanie rozpoczynające się od słów:

„Lubię książki, bo …”

„Czytanie jest ważne, bo…”

Książka to…”

Kartki spięte stworzą książeczkę…

Młodsze dzieci lub pasjonatów rysunków zachęcamy również do wykonania rysunków pod tym samym tytułem.

Uczniowie - uczniom  „Poczytaj mi kolego, koleżanko"

Mottem przewodnim jaki będzie nam towarzyszył w bieżącym semestrze  jest „Czytanie to najlepszy sposób uczenia się”.

Celem przedsięwzięcia będzie  rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, motywowanie uczniów do systematycznego czytania, integracja klas wokół wspólnej sprawy oraz przybliżenie najmłodszym czytelnikom i słuchaczom piękna literatury dziecięcej.

Spotkania czytelnicze, które będą się odbywały cyklicznie, zainauguruje je  klasa VI, czytając uczniom pozostałych klas, wybrane utwory z twórczości  wybranego przez nich autora ....

i67

© Prawa autorskie. Zespół Szkół w Ujeznej