BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY - SPOTKANIE Z FUNKCJONARIUSZAMI POLICJI